ο σκιερό πέπλο που έκρυβε τα επιπλα !

Πώς ήταν δυνατόν; Και τότε, σαν να τραβήχτη­κε μονομιάς το σκιερό πέπλο που έκρυβε τα επιπλα και το περιπετειώδες πα­ρελθόν του, άρχισε να καταλαβαίνει. Ήταν το παιδί που είχε ονειρευτεί να αποκτήσει ο Ιταλός καθηγητής. Για τη γέννηση του οποίου συ­νέβαλε εκείνη την εποχή, με τον εκκεντρικό τρόπο που εξελί­χθηκαν τα γεγονότα, ο ίδιος. Αυτός […]

Read More »